FAQ

Her kan du finde svar på spørgsmål, vi ofte får stillet

1 Kreditornummer og girokontonummer
2 OCR-linie
3 BetalingsID
4 Kortart
5 Reg. nr.
6 Beløb
7 Manuelle >< maskinelle
8 Beløbsmodtager eller Kontobetegnelse
9 Bogføringsliste
10 Før udsendelse af FIK-indbetalingskort med betalingsID (kortart 71 og 75)
11 Indbetalinger
12 Godkendelse af OCR-linie
13 Blankethåndbogen

[Stil spørgsmål]

Spørgsmål 

1 Kreditornummer og girokontonummer

 

Kreditornummeret er på 8 cifre - første ciffer er 8.

Når du laver en FI-kort tilslutningsaftale med dit pengeinstitut, får du et kreditornummer.

Kreditornummeret er forbundet til din bankkonto og sikrer, at betalinger kommer direkte ind på din bankkonto.

Girokontonummeret kan være på 7 eller 8 cifre.

For at kunne anvende girokort, skal man have en tilslutningsaftale hos Danske Bank.

Girokontonummeret er dit kontonummer i girosystemet og indbetalingerne kommer direkte ind på din girokonto.

[Tilbage til start]   [Stil spørgsmål]

Spørgsmål 

2 OCR-linie

 

"OCR" står for "Optical Character Recognition" eller "Maskinel optisk genkendelse". Udtrykket betyder, at computere optisk kan aflæse visse bestemte skrifttegn.

OCR-linien omfatter kortart (f.eks. 71), BetalingsID (for kortart 71 og 75) og kreditor- eller gironummer.

[Tilbage til start]   [Stil spørgsmål]

Spørgsmål 

3 BetalingsID

 

Nummer, som bruges til at identificere indbetalingen.
BetalingsID er et fortløbende nummer efterfulgt af et kontrolciffer. Kontrolcifferet er modulusberegnet.
FIK-kort med kortart 71 og kortart 75 indeholder betalingsID.

[Tilbage til start]   [Stil spørgsmål]>

Spørgsmål 

4 Kortart

 

Kortartkoden fortæller, hvilken blankettype indbetalingskortet er. Koden beskriver den rutin, indbetalingskortet gennemgår efter indbetaling.

[Tilbage til start]   [Stil spørgsmål]

Spørgsmål 

5 Reg. nr.

 

Registreringsnummer til dit pengeinstitut.
Nummeret er på 4 cifre og det benyttes ved kortart 73 og 75

[Tilbage til start]   [Stil spørgsmål]

Spørgsmål 

6 Beløb

 

Vi kan udfylde beløbsfeltet for dig - uden beregning.
Beløbet skal være det samme for hele oplaget.

[Tilbage til start]   [Stil spørgsmål]

Spørgsmål 

7 Manuelle >< maskinelle

 

Forskellen på de to udgaver er beløbsfelterne:
Manuelle - beløbsfelterne er beregnet til at du udfylder dem i hånden.
Maskinelle - beløbsfelterne er beregnet til at du udfylder dem på printer eller skrivemaskine

[Tilbage til start]   [Stil spørgsmål]

Spørgsmål 

8 Beløbsmodtager eller Kontobetegnelse

 

En identifikation af kontoen, bestående af kontohavers kreditornummer eller girokontonummer samt navn og adresse.

[Tilbage til start]   [Stil spørgsmål]

Spørgsmål 

9 Bogføringsliste

 

Liste med betalingsID'er og felter til registrering af dato, beløbsindbetaler, beløb og dato for indbetaling.
Leveres til FIK-kort med kortart 71 og kortart 75.

[Tilbage til start]   [Stil spørgsmål]

Spørgsmål 

10 Før udsendelse af FIK-indbetalingskort med betalingsID (kortart 71 og 75)

 

Før du udsender FI-kort med kortart 71 og 75 er det en fordel at udfylde bogføringslisten.

[Tilbage til start]   [Stil spørgsmål]

Spørgsmål 

11 Indbetalinger

 

Beløb, der indbetales via FI-kort går direkte ind på din bankkonto.
Beløb, der indbetales via Giro-kort går direkte ind på din girokonto.

Begge typer indbetalingskort kan indbetales på posthuse, i pengeinstitutter og via netbank.

[Tilbage til start]   [Stil spørgsmål]

Spørgsmål 

12 Godkendelse af OCR-linie

 

Når du køber indbetalingskort med navn og OCR-linie, kan du bruge indbetalingskortene med det samme. Vi har indhentet alle godkendelser.

 

Køber du indbetalingskort uden print, hvor du selv printer navn og OCR-linie, skal du have en godkendelse til at udsende indbetalingskortene.

 

Godkendelse af FI-kort kan du indhente hos:

 

PBS A/S

Lautrupbjerg 10

2750 Ballerup

 

Godkendelse af giroindbetalingskort kan du indhente hos:

 

Danske Bank

Blanketdesign

Girostrøget 1

0800 Høje Tåstrup

[Tilbage til start]   [Stil spørgsmål]

Spørgsmål 

13 Blankethåndbogen

 

Her kan du downloade de tekniske beskrivelser, som skal følges, hvis du selv ønsker at producere indbetalingskort.

 

 FI-kort manual KA71 (156 kb, pdf)

 FI-kort manual KA73 (168 kb, pdf)

 FI-kort manual KA75 (155 kb, pdf)

 Girokort manual BLANKETHAANDBOGEN (1,27 Mb, pdf)

 


[Tilbage til start]   [Stil spørgsmål]

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok